Dokumenti i smjernice

Domaća dokumentacija:

.

DOKUMENTI AKADEMIJE:

 1. STATUT AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 2. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilištu u Zagrebu
 3. Politika osiguravanja kvalitete
 4. Misija i vizija Akademije likovnih umjetnosti Sveucilista u Zagrebu
 5. Odluka o ustroju kataloga informacija ALU (KATALOG informacija ALU)

DOKUMENTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU:

 1. STATUT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 2. ISKORAK 2001 - Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu
 3. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
 4. Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu
 5. PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE KVALITETE (14. studenoga 2012.)
 6. Politika osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
 7. Samoanaliza i dokumentacija za postupak vanjske neovisne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
 8. Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu

ZAKONI I PRAVILNICI:

 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 2. Zakon o akreditaciji
 3. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 4. Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

.

Međunarodna dokumentacija i smjernice:

ENQA:

 1. Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja
 2. ENQA Models
 3. Institutional Evaluations in Europe
 4. Quality Assurance Implications of New Forms of Higher Education
 5. Benchmarking in Higher Education
 6. Quality Procedures in Higher Education
 7. TEEP Method
 8. Quality Convergence Study
 9. International Initiatives and Trends in Quality Assurance for European Higher Education

OECD:

 1. Quality Assurance: Lessons from other organizations
 2. Trends and models in international quality assurance and accreditation in higher education in relation to trade in education services

EUA:

 1. Quality Assurance: A Reference System for Indicators and Evaluation Procedures
 2. Developing an internal quality culture in European universities : Report on the Quality Culture Project 2002-2003