Nastavnici

Predstojnica Katedre za teoretske predmete: Prof.dr.sc. Leonida KOVAČ

.

Prof.dr.sc. Vladan DESNICA

Prof.dr.sc. Leonida KOVAČ

Prof.dr.sc. Tomislav PLETENAC

Izv.prof.dr.sc. Josip ZANKI

Izv.prof.mr.art. Sonja VUK

Doc.dr.sc. Renata BURAI

Doc.art. Ida LOHER

Doc.dr.sc. Domagoj ŠATOVIĆ

Tajana VRHOVEC-ŠKALAMERA, viši pred.

As. Nikola BOJIĆ