Tihomir Matijević, doktorirao 13. prosinca 2012 god. u umjetničkom području, polju likovne umjetnosti, grana kiparstvo s doktorskom temom " Skulptura u javnom prostoru kao redefiniranje identiteta grada", pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu  i obranu doktorskog rada u sastavu:

red.prof. Miro Vuco, predsjednik
red.prof. Frane Paro, član,
red.prof. Damir Mataušić, član
red.prof. Igor Rončević, član
dr.sc. Vera Turković, red.prof., član

Mentori:

prof. emeritus Stjepan Gračan
dr.sc. Leonida Kovač, doc.


Vanda Jurković, doktorirala je 2. srpnja 2012. pred Povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik:
red.prof. Peruško Bogdanić,

Članovi:
dr.art. Meho Čaušević, izv.prof., Sveučilište u Bihaću,
red.prof. Frane Paro,
red.prof. Stjepan Gračan i
red.prof. Igor Rončević

Mentori:
red.prof. Miro Vuco
dr.sc. Vera Turković, red.prof.


Lucija Konda-Labaš, doktorirala 17. svibnja 2012. pred Povjerenstvom u sastavu:

Predsjednica:
dr.sc. Vera Turković, red.prof.

Članovi:
red.prof. Stjepan Gračan,
red.prof. Leila Michieli Vojvoda,
red.prof. Ante Rašić i
red.prof. Igor Rončević

Mentori:
red prof. Ljubomir Stahov i
red.prof. Marcel Bačić


Mirjana Drempetić-Hanžić, doktorirala je 12. svibnja 2012. pred Povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik:
red.prof. Peruško Bogdanić,

Članovi:
red.prof. Marcel Bačić,
red.prof. Damir Mataušić
red.prof. Miro Vuco i
red.prof. Frane Paro

Mentori:

red.prof. Stjepan Gračan i
dr.sc Vera Turković, red.prof.


Meho Čaušević, doktorirao 27. prosinca 2011. pred Povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik:
red.prof. Marcel Bačić,

Članovi:
red.prof. Peruško Bogdanić,
red.prof. Duje Jurić
red.prof. Damir Sokić i
red.prof. Frane Paro

Mentori:

red.prof. Igor Rončević i
dr.sc. Vera Turković, red.prof.

Doktorandi

TIHOMIR MATIJEVIĆ, dr.art.

VANDA JURKOVIĆ BENIĆ, dr.art.

LUCIJA KONDA LABAŠ, dr.art.

MIRJANA DREMPETIĆ-HANŽIĆ, dr.art.

MEHO ČAUŠEVIĆ, dr.art.
prvi doktorand

Prvo Povjerenstvo za obranu doktorata, 27. prosinca 2011., slijeva na desno:

red.prof. Damir Sokić.
red.prof. Duje Jurić,
red.prof. Marcel Bačić, predsjednik,
red.prof. Peruško Bogdanić,
red.prof. Frane Paro.