Info

Adresa: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Fundus umjetnina i zbirka studentskih radova
Ilica 85, 10 000 Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak / 8:00-16:00
Rad sa strankama: ponedjeljak-petak/ 10:00-14:00
Kontakt: Korana Littvay, mag.pov.umj. i sla.
voditeljica odjela
koordinatorica izložbene djelatnosti
Tel 01/3711-320
Fax 1/3711 440
e-mail: klittvay@alu.hr