ODSJECI

KATEDRE

SLIKARSKI ODSJEK

GRAFIČKI ODSJEK

KIPARSKI ODSJEK

Katedra za crtanje i slikanje

.

Katedra za grafiku

.

Katedra za kiparstvo

.

Katedra za animirani film
i nove medije

.

Katedra za restauriranje
umjetnina

.

Katedra za teoretske
predmete

NASTAVNIČKI ODSJEK

ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE

ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA