Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (PDF)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Akademija likovnih umjetnosti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 ). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Akademiji likovnih umjetnosti:

- putem telefona na broj 01 3777 300 ili 3711 305

- putem faxa na broj 01 3711 440

- putem elektroničke pošte: Maja Lacković, tajnik@alu.unizg.hr

- poštom ili  donijeti osobno u pisarnicu na adresu Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85, 10 000 Zagreb od 09.00 do 15.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Maja Lacković, dipl.iur.

ODLUKA o određivanju posebne službene osobe za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama

e-pošta: Maja Lacković, tajnik@alu.unizg.hr

tel: 01 3711 305

fax: 01 3711 440

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

Akademija likovnih umjetnosti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14 i 15/14 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html.