Kalendar

Nastava u zimskom semestru u ak. god. 2020./2021. počinje:

  • za preddiplomske i integrirane studije u četvrtak, 1. listopada 2020.
  • za diplomske studije usrijedu, 7. listopada 2020.

Nastava zimskog semestra ak. god. 2020./2021. za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije završava u srijedu, 3. veljače 2021.

Nastava zimskog semestra ak. god. 2020./2021. za diplomske studije završava u petak, 5. veljače 2021.

Zimski redoviti ispitni rok za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije traje od ponedjeljka, 8. veljače do petka, 26. veljače 2021.

Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju, održat će se u srijedu, 17. veljače 2021. godine, uz pregled diplomskih (likovnih) radova.

Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije u ak. god. 2020./2021. počinje u ponedjeljak, 1. ožujka 2021.

Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju, održat će se u srijedu, 21. travnja 2021. godine, uz pregled diplomskih (likovnih) radova.

Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije u ak. god. 2020./2021. završava u utorak, 8. lipnja 2021.

Završna izložba studenata ALU za ak. god. 2020./2021. održat će se kako slijedi:

  • Postav završne izložbe kao sastavni dio nastave traje od utorka, 1. do ponedjeljka, 7. lipnja 2021. god.
  • Otvorenje završne izložbe održat će se u utorak, 8. lipnja 2021., a za javnost u petak 11. lipnja 2021.
  • Zatvaranje završne izložbe održat će se u petak, 18. lipnja 2021.

Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju, održat će se u ponedjeljak, 7. lipnja 2021.

Dan Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu  obilježit će se u utorak, 8. lipnja 2021. god.

Ljetni ispitni predrok traje od srijede, 26. svibnja do srijede, 2. lipnja 2021.

Ljetni redoviti ispitni rok za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije traje od utorka, 15. lipnja do četvrtka 15. srpnja 2021.

Jesenski redoviti ispitni rok traje od srijede, 25. kolovoza do srijede, 22. rujna 2021.

Ovjera akad. god. 2019./2020. i upis studenata u više godine studija obavljat će se od ponedjeljka, 6. rujna do petka, 24. rujna 2021. godine.

Za podrobnije informacije o svim ostalim datumima (predaja prijavnica, diplomski ispiti, završna izložba, upisi itd.) pogledajte na Odluku o Kalendariju za ak. god. 2020./2021. i Odluku o izmjenama i dopunama Kalendarija za ak. god. 2020./2021. (od 11. veljače 2021.) te ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Kalendariju za ak. god. 2020./2021. (od 16. travnja 2021.) i ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2020/2021. - pročišćeni tekst (od 21. svibnja 2021.) i ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2020/2021. (od 18. lipnja 2021.)

Ispitni rokovi

Informacije o ispitima i terminima polaganja objavljuju se na oglasnoj ploči i na ovoj poveznici.

Iz Pravilnika o studiranju:

11. Godišnji i semestarski ispit / Članak 47.

  • Godišnji i semestarski ispiti (u daljnjem tekstu: ispiti) polažu se u ljetnom, jesenskom i zimskom ispitnom roku.
  • Prijava ispita podnosi se Službi za studentske poslove, najkasnije 8 dana prije početka ispitnog roka, odnosno 5 dana prije održavanja ispita u drugom terminu.
  • Ako je student iz bilo kojeg razloga spriječen pristupiti ispitu u određeno vrijeme, dužan je odjaviti ispit te o tome obavijestiti Službu za studentske poslove najmanje 24 sata prije zakazanog ispita. U tom slučaju smatrat će se da ispit nije ni prijavio.
  • Ako student ne odjavi ispit prema stavku 3. ovoga članka, gubi pravo jednog polaganja ispita.

Podrobnije informacije o vrstama provjere znanja, prijavama i polaganju ispita pogledati u Pravilniku o studiranju - Točka VIII Ispiti.