Kalendar

Nastava u zimskom semestru u ak. god. 2022./2023. za preddiplomske , diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije započinje u ponedjeljak, 3. listopada 2022.

Nastava zimskog semestra ak. god. 2022./2023. za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije završava u petak, 3. veljače 2023.

Zimski redoviti ispitni rok za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije traje od ponedjeljka, 6. veljače do utorka, 28. veljače 2023.

Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju, održat će se u srijedu, 15. veljače 2023. godine.

Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije u ak. god. 2022./2023. počinje usrijedu, 1. ožujka 2023.

Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju, održat će se utorak, 6. lipnja 2023. godine.

Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije u ak. god. 2022./2023. završava u srijedu 7. lipnja 2023.

Završna izložba studenata ALU za ak. god. 2022./2023. održat će se kako slijedi:

  • Postav završne izložbe traje od srijede, 31. svibnja do utorka, 6. lipnja 2023. god.
  • Otvorenje završne izložbe održat će se u srijedu, 7. lipnja 2023.
  • Zatvaranje završne izložbe održat će se u petak, 23. lipnja 2023.

Dan Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu  obilježit će se u srijedu, 7. lipnja 2023. god.

Ljetni ispitni predrok traje od četvrtka, 25. svibnja do petka,2. lipnja 2023.

Ljetni redoviti ispitni rok za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije traje od srijede, 14. lipnja do petka, 14. srpnja 2023.

Jesenski redoviti ispitni rok traje odponedjeljka, 28. kolovoza do petka, 22. rujna 2023.

Ovjera akad. god. 2022./2023. i upis studenata u više godine studija obavljat će se od ponedjeljka, 4. rujna do petka, 22. rujna 2023. godine.

Za podrobnije informacije o svim ostalim datumima (predaja prijavnica, diplomski ispiti, završna izložba, upisi itd.) pogledajte na ODLUKU o Kalendariju za ak. god. 2022./2023.

Ispitni rokovi

Informacije o ispitima i terminima polaganja objavljuju se na oglasnoj ploči i na ovoj poveznici.

Iz Pravilnika o studiranju:

11. Godišnji i semestarski ispit / Članak 47.

  • Godišnji i semestarski ispiti (u daljnjem tekstu: ispiti) polažu se u ljetnom, jesenskom i zimskom ispitnom roku.
  • Prijava ispita podnosi se Službi za studentske poslove, najkasnije 8 dana prije početka ispitnog roka, odnosno 5 dana prije održavanja ispita u drugom terminu.
  • Ako je student iz bilo kojeg razloga spriječen pristupiti ispitu u određeno vrijeme, dužan je odjaviti ispit te o tome obavijestiti Službu za studentske poslove najmanje 24 sata prije zakazanog ispita. U tom slučaju smatrat će se da ispit nije ni prijavio.
  • Ako student ne odjavi ispit prema stavku 3. ovoga članka, gubi pravo jednog polaganja ispita.

Podrobnije informacije o vrstama provjere znanja, prijavama i polaganju ispita pogledati u Pravilniku o studiranju - Točka VIII Ispiti.