SLIKARSKI
ODSJEK

Akademija u hodu

Akademija u hodu  (03.1.1.03.0033)

(Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja)

Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti

Svrha

Studijski programi umjetničkih akademija u Hrvatskoj su kvalitetni, ali nedostaju kolegiji kojima bi se studenti bolje pripremili za tržište i umjetničko poduzetništvo pa je potrebno učiniti pomake u pripremi umjetnika za djelovanje na tržištu. Stoga je svrha projekta unaprijediti kvalitetu i relevantnost stečenih kvalifikacija studenata koji pohađaju sveučilišne preddiplomske i diplomske studijske programe Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU) i Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS).

Ciljevi i ishodi

1) unaprijediti postojeći sveučilišni preddiplomski i diplomski studijski program Slikarstva u skladu s načelima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) te osmisliti nove obrazovne programe cjeloživotnog učenja Poduzetnišvo u kreativnim industrijama te Zaštita intelektualnog vlasništva, također u skladu s načelima HKOa

2) unaprijediti sustav osiguranja kvalitete na ALU i UMAS, u suradnji s projektnim partnerom Visokim učilištem Algebra, i to kroz: (i) izradu interaktivnog digitalnog arhiva s podacima o studentima obiju akademija te integriranog sustava za njihovo praćenje po završetku studija; (ii) razvoj novog modela anketa studenata; (iii) educiranje osoblja obiju akademija o korištenju  sustava LMS (Learning Management System)

3) unaprijediti nastavnu djelatnost putem (i) opremanja računalnih radionica i slikarskih učionica te (ii) jačanje projektne suradnje s mentorima iz svijeta rada i gospodarstva (kroz zajedničko istraživanje akademskog osoblja, studenata, mentora iz svijeta rada i gospodarstva u izradi prototipa mobilnog multifunkcionalnog objekta koji će se koristiti u edukativne i izlagačke svrhe).

 

Ciljne skupine

Kako bi se uspješno osmislili i unaprijedili postojeći preddiplomski i diplomski studiji Slikarstva, dva programa cjeloživotnog učenja te razvili instrumenti za osiguranje kvalitete, ključno je ojačati profesionalne kapacitete

nastavnog i nenastavnog osoblja u ALU i UMAS-u, koji su i ciljne skupine ovog projekta. Naglasak je na djelatnicima koji su već uključeni u provođenje i kvalitetu nastave, procese međunarodne suradnje i umjetnička istraživanja. U projektu će nastavno i nenastavno osoblje ALU-a  biti uključeno u sve aktivnosti, s naglaskom na metodološko osposobljavanje u svrhu razvoja HKO-a što će dovesti do jačanja ljudskih potencijala ciljnih skupina te stodobno jačanje sustava obrazovanja.

 

Elementi projekta

1 Unapređenje sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Slikarstvo utemeljenog na Standardu zanimanja i Standardu kvalifikacije

1a Osmišljavanje novih obrazovnih programa cjeloživotnog učenja Poduzetništvo u kreativnim industrijama i Zaštita intelektualnog vlasništva

2.Unapređivanje postupaka osiguranja kvalitete visokog  obrazovanja na Akademiji likovnih umjetnosti (ALU) u Zagrebu i Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS)

3.Unapređivanje nastavne djelatnostima Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i Umjetničkoj akademiji u Splitu

4.Zajednički istraživački projekt studenata više fakulteta, nastavnika i gospodarstvenika

 

Nositelj projekta

Sveučilište u Zagrebu

Akademija likovnih umjetnosti

Ilica 85, 10 000 Zagreb, Hrvatska

telefon: +38513711-307

e-mail: dekanat@alu.hr , alu@alu.hr

 

Projektni partneri

  • Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Zagrebačka 3, 21 000 Split, Hrvatska
  • Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • Visoko učilište Algebra, Ilica 242, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • Sveučilište u Zagrebu – Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska

 

Projektni tim

Ivan Skvrce

Voditelj projekta

skvrce@yahoo.com

Pavle Pavlović

Zamjenik voditelja projekta

pvlpavlovic@yahoo.com

Mirjana Žigman

Kordinatorica za financije u ustanovi nositelja projekta

mirjana.zigman@alu.unizg.hr

Ivana Tkalčić

Asistentica voditelja projekta

ivana.tkalcic@alu.unizg.hr

 

Vanjski suradnici projektnog tima

Iskra Devčić-Torbica

Koordinatorica za planiranje razvoja kvalifikacija

iskra.devcic@yahoo.com

Sensum

Glavni administrator i voditelj financija

info@sensum.hr