Natječaj za akademsku mobilnost (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2024. godini. Natječaj je objavljen na poveznici.

Poveznica na sustav za online prijave nalazi se u sklopu teksta natječaja. Rok za online prijavu je četvrtak, 26.10.2023., do 12 sati.

Budući da se prva faza evaluacije prijava provodi na sastavnicama, prijavu (PDF prijavnice + pozivno pismo) je potrebno dostaviti i Urudžbenom uredu ALU na adresu alu@alu.unizg.hr, zaključno sa 26.10.2023.

U prvoj fazi evaluacije koja se provodi na ALU koristiti će se sljedeći kriteriji.

Za stavku „a)“ prednost pri odabiru imaju:

 1. prijave kandidata koji u akademskoj godini 2020./21.,  2021./22., 2022./23. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+ (KA131 i KA171);
 2. prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;
 3. prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;
 4. prijave prijavitelja u višem zvanju;
 5. prijave prema redoslijedu primitka prijave u Urudžbenom uredu ALU.

Za stavku „b)“ prednost pri odabiru imaju:

 1. prijave kandidata koji u akademskoj godini 2020./21.,  2021./22., 2022./23. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+ (KA131 i KA171);
 2. prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;
 3. prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;
 4. prijave prijavitelja u višem zvanju;
 5. prijave prema redoslijedu primitka prijave u Urudžbenom uredu ALU.

Za stavku „c)“ prednost pri odabiru imaju:

 1. prijave doktoranada koji su zaposlenici Akademije;
 2. prijave prema redoslijedu primitka prijave u Urudžbenom uredu ALU.