Erasmus+ stručna praksa, 2023./2024., 1. krug

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate prvog kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2023./2024.

Rezultati su objavljeni na poveznici.


Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2023./2024.

Prvi krug natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu između 11. rujna 2023. i 4. ožujka 2024. godine.

Natječaj je objavljen na poveznici.