ALU PERSPEKTIVA - kreativna šetnja 

Posjetite nas i upoznajte se s najboljim djelima studenata Akademije likovnih umjetnosti na završnoj godišnjoj izložbi - ALU Perspektiva.

 

Posjetite nas na naših 5 lokacija:

Ilica 85 – Odsjeci za SLIKARSTVO, GRAFIKU i KIPARSTVO (glavna zgrada)

Ilica 85 - Odsjek za ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE (dvorišna zgrada)

Jabukovac 10 – NASTAVNIČKI odsjek (Likovna kultura)

Zamenhofova 14 – Odsjek za KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA

Zagorska 16 – Odsjek za ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE

 

Prvih 112 posjetitelja svih 5 lokacija Akademije na poklon dobiva studentsku grafiku koju će moći podignuti na porti Akademije likovne umjetnosti, Ilica 85. Prikupite 5 štambilja kao dokaz na prigodnoj kartici.

Kreativna šetnja po lokacijama - plakat (link na PDF)