ACE 2020 - 2nd call for participants

2nd International Arts and Creativity in Education Conference Zagreb

25 - 26 April 2020

https://ace2020.exordo.com

Dear Colleagues,

the Organizing committee of the Arts and Creativity in Education (ACE) Zagreb conference in coorganization of Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb and in partnership with the Museum of Arts and Crafts, Academy of Fine Arts, Academy of Dramatic Arts, School of Applied Arts and Design, and Academy of Music

with pleasure invites all interested to 2nd international scientific and artistic conference Arts and Creativity in Education which will be held on 25th and 26th of April 2020 in Westin Hotel (Zagreb, Croatia).

Conference will offer heterogeneous content from different fields of artistic creation with a theme: Art in Lifelong Learning.

Deadline for abstract submission: September 1st 2019

Submit your abstract here: https://ace2020.exordo.com

For participation in Conference it is possible to apply:

  • individual or co-authored presentation
  • poster-presentation
  • short (5 min max.) pedagogical video report from practice which is relevant to the topics of the conference

Please forward this email to those who may be interested in Conference.

/ Poštovani kolege,

Organizacijski odbor konferencije Arts and Creativity in Education (ACE Zagreb) u suorganizaciji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz partnerstvo Muzeja za umjetnost i obrt, Akademije likovnih umjetnosti, Akademije dramske umjetnosti, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te Muzičke akademije

sa zadovoljstvom poziva sve zainteresirane na 2. međunarodnu umjetničko-znanstvenu konferenciju Arts and Creativity in Education koja će se održati 25. i 26. travnja 2020. godine u Hotelu Westin (Zagreb, Hrvatska).

Namjera je ove konferencije ponuditi sadržaje iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva, a tema ovogodišnje konferencije je Umjetnost u cjeloživotnom učenju.

Rok za prijavu sažetka: 1. rujna 2019.

Sažetak možete prijaviti ovdje: https://ace2020.exordo.com

Za sudjelovanje na konferenciji moguće je prijaviti:

  • samostalno ili suautorsko izlaganje
  • poster-prezentaciju
  • kratak pedagoški video izvještaj iz prakse (maks. 5 min) koji sadržajno odgovara temama konferencije

Molimo vas da proslijedite poruku onima koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje.

Sincerely / Srdačno,

ACE Conference Organizing Committee:

prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak, artistic field coordinator
doc. dr. sc. Marijana Županić Benić, scientific field coordinator
doc. dr. sc. Predrag Oreški
dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić
dr. sc. Edita Rogulj
mr. art. Ivana Gagić Kičinbači

Secretary of ACE Conference:

Marija Cestarić, mag. musicol. et philol. croat.

Conference webpage: https://acezagreb.com

Contact: acezagreboffice@gmail.com

Abstracts submission: https://ace2020.exordo.com

Facebook: https://www.facebook.com/ArtsandCreativityinEducation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ace-conference-8036b4187/

Attachments

Call ace 2020 english cm.docx

download now

Poziv ace 2020 cm.docx

download now