Dobitnici Rektorove nagrade ak.g. 2018./2019.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 161 rad za Rektorovu nagradu u pet kategorija: 106 radova u a) kategoriji, 25 u b), 6 u d), 3 u e) i 21 rad u f) kategoriji.

Popis dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici objavljen je i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr i na kraju ove obavijesti (vidi link na PDF).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u srijedu 3. srpnja 2019. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. Na dan dodjele nagrada studenti trebaju doći na Ekonomski fakultet najkasnije do 10.15 sati.

Prigodom svečane podjele nagrada bit će organizirana i izložba radova dobitnika Rektorove nagrade, pa su nagrađeni studenti prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade dužni pripremiti, dostaviti i izložiti postere svojih radova. Postere trebaju izraditi dobitnici Rektorove nagrade a) i b) kategorije. Upute vezane uz izložbu radova dobitnika Rektorove nagrade nalaze se u prilogu ove vijesti.

Prema Natječaju o dodjeli Rektorove nagrade dobitnicima će se nadoknaditi troškovi izrade postera za nagrađene radove najviše do 300 kn. Sveučilište će navedene troškove refundirati izravno sastavnicama, nakon što sastavnice dostave zahtjev za refundacijom Sveučilištu s popratnom dokumentacijom (popis nagrađenih radova/postera svojih studenata i preslik računa za izradu postera), a sastavnice će refundirati sredstva svojim studentima.

Izložba postera nagrađenih radova bit će otvorena od 3. do 10. srpnja 2019. na Ekonomskom fakultetu.

Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019. (Link na PDF)

Upute za izložbu postera 2019. (Link na PDF)