Rezultati I. dijela razredbenog postupka

Popisi pristupnika za drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti po odsjecima:

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)

OZAFINM (Link na PDF)

OKIRU SLIKARSTVO (Link na PDF)

OKIRU KIPARSTVO (Link na PDF)