Početak nastave u ak. g. 2019./2020.

Nastava za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije u počinje u utorak, 1. listopada 2019., prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici i oglasnim pločama ALU.

Nastava za diplomske studije počinje u ponedjeljak, 7. listopada 2019., prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici i oglasnim pločama ALU.

Uvodni sastanak sa studentima 1. godine preddiplomskih i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija održat će se prema slijedećem rasporedu:

OBAVIJEST (Link na PDF)