Rezultati prijamnog za diplomske studije

Rezultati razredbenog postupka za upis u I. god. ak. god. 2019./2020. za diplomske sveučilišne studije:

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)

OZAFIN – ANIMIRANI FILM (Link na PDF)

OZAFIN – NOVI MEDIJI (Link na PDF)