Likovne umjetnosti i dramski odgoj

Predavanje, u petak, 11. listopada 2019. u 18:30 u DPUH (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske), Preradovićeva 44.

Voditeljica: Jelena Kovačić

Sudionicima će se predstaviti dramsko-pedagoški alati (dramske tehnike i metode) primjenjivi u različitim edu­kativno-odgojnim situacijama te njihov spoj s likovnom umjetnošću. Ujedno, učiteljima Likovne kulture i nastavni­cima Likovne umjetnosti bit će predstavljene mogućnosti uključivanja dramskoga izražavanja u nastavu njihovih predmeta na primjeru dramskih (metodičko-didaktičkih) vježbi primjenjivih u različitim nastavnim sadržajima i situacijama.

Polaznici: učitelji Likovne kulture, nastavnici Likovne umjetnosti, studenti nastavničkog usmjerenja povijesti umjetnosti, učitelji razredne nastave, studenti razredne nastave te svi oni koji bi voljeli više naučiti o spoju likov­ne umjetnosti i dramskoga odgoja te ga upotrijebiti u vlastitom radu.

Dani baštine EU u DPUH (Link na PDF)