Marin Renić, student UMAS-a, kadar iz video rada "Zanos"

Tanja Vujasinović u Mariboru

U ponedjeljak 16.12. 2019. Tanja Vujasinović, vanjska docentica na Nastavničkom odsjeku ALU Zagreb, održala je prezentaciju umjetničko edukacijskog projekta Grad na drugi pogled u Galeriji K18 u Mariboru.

To je ujedno i početak suradnje planirane za 2020. godinu, kada će Gn2p gostovati u Mariboru u suradnji s Institutom Pekarna Magdalenske Mreže i Guest Room Maribor.

Na mariborskoj sekvenci projekta Grad na drugi pogled sudjelovat će slovenski i hrvatski stručnjaci i umjetnici raznih profila, od arhitekata, analitičara prostora i kustosa do likovnih umjetnika i aktivista, koji će doprinijeti vlastitim istraživačkim i umjetničkim prilozima i mentorstvom na radionicama.

Vujasinović je na suradnju pozvana kao vizualna umjetnica i jedna od autorica projekta Grad na drugi pogled koji se bavi edukacijom i umjetnošću u javnom prostoru.

Pekarna Magdalenske mreže je nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na području kulture, edukacije i civilnog društva.

Guest room Maribor je artist-in-residency program osnovan 2011. godine od strane Pekarna Magdalenske mreže.