Restauratorska praksa u Bjelovaru

Restauratorska praksa za studente 4. godine kiparskog smjera OKIRU, od 2. do 6. ožujka 2020.

U okviru kolegija Restauratorska praksa 3 za studente 4. godine kiparskog smjera Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina upravo se održava praksa u Bjelovaru. Restauratorska praksa organizirana je na poziv Bjelovarsko-križevačke biskupije i nadležnog konzervatorskog odjela u Bjelovaru, uz voditeljstvo izv. prof. mr. art. Zvjezdane Jembrih i doc. mag. art. Ane Božičević, te uz suradnju dipl. pov. umjet. Tajanu Škalamera.

Studenti provode radni tjedan u prostorijama budućeg Dijecezanskog muzeja u zgradi Bjelovarsko-križevačke biskupije, izvodeći preventivnu zaštitu na drvenim polikromiranim skulpturama iz fundusa biskupije. Vrijedne, većinom barokne skulpture, nekada su bile u liturgijskoj funkciji u kapelama i crkvama s bjelovarskoga područja. Većinom su u lošem stanju i potrebne su im hitne stručne mjere zaštite, dokumentiranje i valorizacija. U suradnji s Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stižu i studenti izbornog kolegija Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske s voditeljem doc. dr. sc. Dankom Šourekom, koji će sudjelovati u povijesnoumjetničkim istraživanjima. Suradnja povijesnoumjetničke i konzervatorsko-restauratorske struke važan je dio interdisciplinarnih aktivnosti potrebnih u pripremama skorašnjeg osnivanja Dijecezanskog muzeja biskupije koja ove godine obilježava 10. godišnjicu uspostave.  

Iznimno ljubazni domaćini omogućuju nam dobre radne uvjete, udoban smještaj i upoznavanje kulturne baštine bjelovarskoga kraja, te obećavaju nastavak suradnje.

Izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih, OKIRU