Preporuka o putovanju u inozemstvo

Sukladno priopćenju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a vodeći računa o sigurnosti studenata i nastavnika, ovim putem preporučujemo Vam da zbog trenutačne i promjenjive epidemiološke situacije u svijetu za sada do daljnjega odgodite organizirana putovanja u inozemstvo. MZO će Vas na vrijeme obavještavati o eventualnim novim preporukama.

PREPORUKA (Link na PDF)