Izbor dekana ALU u razdoblju 2020.-2023.

- JAVNO PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA

Akademijsko vijeće je na 7. sjednici u akad. god. 2019./2020. održanoj 21. veljače 2020. godine donijelo odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023.

Povjerenstvo za izbor dekana utvrdilo je da je pristigla jedna pravodobna i potpuna prijava i to izv. prof. art. Tomislava Buntaka o čemu je podnijelo izvješće Akademijskom vijeću.

Akademijsko vijeće je na 8. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine elektroničkim putem utvrdilo da je jedini predloženik za izbor dekana izv. prof. art. Tomislav Buntak te prihvatilo izvješće Povjerenstva za izbor dekana kojim je utvrđeno da predloženik ispunjava propisane uvjete za izbor.

Program rada i razvoja ALU za ak.godine 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 (Link na PDF).