SUZG - Način polaganja ispita, ispitni rokovi i mjerila ispitivanja

Sveučilište u Zagrebu prikupilo je podatke o tome kako se provjeravaju ishodi učenja prema nastavnom planu i programu u normalnim okolnostima, ujedno ukazujući na potrebu donošenja pravila o vrjednovanju, odnosno načinu provjere predviđenih ishoda učenja, uvažavajući i prilagođavajući se novonastalim okolnostima. Analizom dostavljenih podataka utvrđeno je da se provjera ishoda učenja na razini svakog kolegija na studijskom programu razlikuje od kolegija do kolegija, ne samo među sastavnicama, nego i unutar iste sastavnice, kao i da sastavnice koriste razne platforme e-učenja za provjeru onih ishoda učenja koja se mogu na taj način provjeravati, putem sustava Merlin (Moodle) ili vlastitog LMS ili sličnog sustava odnosno uspostavom drugačijih komunikacijskih sustava između nastavnika i studenata. Nastava na daljinu nije redoviti oblik sveučilišne nastave, nego je nužda i jedini mogući model u danim okolnostima.

Više detalja o preporuci SUZG možete vidjeti OVDJE.