COVID-19 Preporuke SUZG za nastavu tijekom panedmije

Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19.

Preporuka za nastavu (Link na PDF).