Rokovi prijave za diplomski ispit

Rokovi prijave za pristup DIPLOMSKOM ISPITU za diplomske i integrirane studije ak. god. 2019./2020. za rok 3. SRPNJA 2020.

Studenti koji namjeravaju pristupiti diplomskom ispitu 3. srpnja 2020. moraju se javiti u studentsku referadu te predati ispunjene obrasce i jedan primjerak gotovog pisanog diplomskog rada sa svim ostalim ispunjenim obvezama najkasnije do 26. lipnja2020. god. u vremenu od 10 do 12 sati!

SLUŽBENA OBAVIJEST (Link na PDF)