Anketa “Za ili protiv života na selu?”

"Za ili protiv života na selu? Stavovi visokoobrazovanih mladih ljudi o životu na selu" na Vašem fakultetu. 

Istraživanje se provodi u svrhu izrade diplomskog rada na studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obuhvaća šest fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Šumarski fakultet, Agronomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Akademiju likovnih umjetnosti, Prirodoslovno-matematički fakultet i Filozofski fakultet). 

Link ankete: https://forms.gle/Rs8Ymsh8GXABy33N6