Raspored provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti - jesenski rok

Raspored provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu sveučilišnih studija za akademsku godinu 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij LIKOVNA KULTURA i za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA, smjer KIPARSTVO.

LIKOVNA KULTURA – Jabukovac 10 (Link na PDF)

OKIRU – Zamenhofova 14 (Link na PDF)