Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu

Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu zadužen je za pružanje sustavne podrške i to u sljedećim kategorijama:

Voditeljica Ureda za studente
Marijana Žitnik Sedak, dipl. soc. rad.
telefon: +385 1 456 42 71, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: marijana.zitnik@unizg.hr

URED ZA STUDENTE (Link na PDF)

Poveznica na kojoj možete pronaći prezentaciju o oblicima podrške za studente koje pruža sveučilišni Ured za studente: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/ured-za-studente/