Land Art


Land Art Jakovlje 2019.


Land Art Circus Jakovlje 2020.


Land Art Ozalj 2020.

Land art, Earth Art, Earthworks II

“Umjetničko-znanstveno istraživački projekt Land art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen” II.

Kao i prethodne godine nastavljene su terenske land art izvedbe u Jakovlju i Ozlju, a fokus istraživanja usmjeren je na fenomen kulturnog krajolika (kulturne geografije), aspekt očuvanja i zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine, edukativnu komponentu, te na pojačanu suradnju s lokalnim zajednicama.

Nastavljeno je i uključivanje studenata i širenje dosegnutih rezultata (učenici, studenti, lokalna i šira zajednica i stručni krugovi). Jednim dijelom se istraživanje bavilo sagledavanjem metoda kojima lokalni umjetnici tretiraju prostor prirode, ne-urbani prostor kao fenomen land arta (Earthworks), kao i načinima na koje se land art kritički odnosi prema recentnim globalnim pojavama, posebice s naglaskom na ekološke aspekte i očuvanje prirodnih resursa.

Park skulptura i dvorac Jakovlje

U Jakovlju je izveden Land art Cirkus, kao spoj land arta i novoga cirkusa, uz sudjelovanje brojnih vanjskih suradnika (skupine Triko Cirkus Teatar, Vertigo Variete, Dada i biciklete / Iva Peter Draga, kao i dvadesetak sudionika / Nataša Hrust, Ivana Ožetski, Martina Benić, Alen Novoselec). 

Land art Cirkus je ambijentalni land art koji afirmira cijeli prostor Parka skulptura i dvorca Jakovlje koji time postaje jedinstveni landartistički cirkus na otvorenom. Cilj je cirkuske vještine i oblike izvođenja dovesti u vezu s kompleksnim vanjskim prostorom, specifičnim ambijentom, prirodom i onim aspektima kojima je definiran land art kao umjetnička forma.

Važan dio istraživanja usmjeren je na preispitivanje fleksibilnosti prostora dodira i prožimanja land arta, performansa i drugih performativnih i vizualnih disciplina.

Ozalj i okolica

U prekrasnoj prirodi ozaljskog kraja i ugodi dobrodošlice domaćina - Grada Ozlja, Obreža Vivodinskog i Lovića Prekriškog izvedeno je još nekoliko terenskih izvedbi land arta, te su nastavljena istraživanja u lokalnoj zajednici i krajoliku.

U prvoj terenskog izvedbi u listopadu, u okolici stare škole i na obali rijeke Kupe u Obrežu Vivodinskom sudjelovali su: Nataša Hrust, Ivana Ožetski, Alen Novoselec i studentica ALU Ana Maria Maravić.

U drugoj terenskoj izvedbi krajem studenog: Ida Blažičko i Alex Brajković (“Singing Forest” kod kapele sv. Križa u Loviću Prekriškom), Zvjezdana Jembrih (“Plavo za stablo”, rijeka Kupa kod Obreža Vivodinskog), alumni i studenti ALU: Petar Koši (“Lux Aeterna” kraj župne crkve sv. Vida u Ozlju), Ana Maria Maravić, Jiao Guo (kraj stare škole u Obrežu Vivodinskom) te Marija Graša i Martin Ladika (suradnja) u šumi kraj Lovića Prekriškog i ispred stare škole u Obrežu Vivodinskom.

U ovim su se izvedbama propitkivali suptilni fenomeni suodnosa vizualnog, zvukovnog i tišine, a istaknuto je i nagnuće prema kritičkim sagledavanjima utjecaja čovjeka na prirodu, s elementima artivizma.

Također je započeta suradnja na istraživanju i očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine:

dokumentiranje i dogovori o mogućnostima zaštite sakralnih objekata, njihovih inventara i njihovog okoliša:  kapele sv. u Obrežu Vivodinskom, kapele sv. Blaža i kapele Majke Božje u Durlincima, kapele sv. Filipa i Jakova u Reštovu, a pokrenuta su i etnografska istraživanja – strukturirani razgovori s kazivačima/kazivačicama i dokumentiranje etnografske građe.

Terenske izvedbe pratili su:  dr. sc. Suzana Marjanić, Maja Flajsig, dr.sc. Tomislav Pletenac, Leo Hrs i Tajana Škalamera – svaki sa svoje interpretativne vizure (etnologija, kulturna antropologija, povijest umjetnosti, biologija). Oni će svojim znanstvenim istraživanjima i tekstovima doprinijeti objedinjavanju i prezentiranju projekta u planiranoj publikaciji / zborniku radova.

Početkom 2021. godine u izložbenom prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca u Ozlju priprema se izložba svih do sada izvedenih land art radova (fotografska i video dokumentacija) u okviru ovoga projekta.


Suradnja, komunikacija i interakcije in situ, ključne su za poticanje i nicanje novih vidova istraživanja na tragu zaštite i očuvanja najvrjednijeg što nam je zajedničko - z/Zemlje.

Alen Novoselec i Zvjezdana Jembrih