Online Interaktivno predavanje: "Završni i diplomski radovi"

Sadržaj predavanja

  • Znanost: što je i čemu služi?;
  • vrste i struktura radova;
  • hodogram pisanja rada (odabir teme, razrada pojedinih dijelova);
  • najčešće pogreške;
  • pretraga, citiranje i navođenje literature;
  • programska rješenja.
  • 🕔 Termin: ponedjeljak, 08 ožujak 2021 u 🕔 17:00 sati.
  • 🏠 🛏 Način održavanja: 🎧 🎦Online.
  • ⭕ Broj sudionika - najmanje: 30, najviše: 100.

 

Iskustva sudionika prošlih predavanja:

"Morat ću razmisliti o temi za koju sam se odlučila jer mislim da sam uvidjela da ima previše crvenih zastavica." [SUZG-ZID-2019-12-17-212]

"Objašnjenje cilja završnog rada." [SUZG-ZID-2020-04-02-198]

"Dostupne materijale i struktura predavanja koja obuhvaća cijeli proces pisanja završnog/diplomskog rada." [SUZG-ZID-2020-04-02-186]

"Korisni linkovi, stručna komunikacija, detaljna razrada teme." [SUZG-ZID-2019-05-14-93]

"Najčešće pogreške pri pisanju znan. radova i struktura rada (objašnjen svaki segment)." [SUZG-ZID-2018-11-06-45]

"Informacije (sukus) o pripremi za pisanje znanstvenih radova; dobra pripremljenost teorijske podloge." [SUZG-ZID-2018-11-06-49]

"Sistematičnost, nema nepotrebnih detalja, dobro vođenje predavanja, tj. zanimljivo." [SUZG-ZID-2018-11-06-50]

"Dobili smo sve potrebne informacije o pisanju radova te odgovore na ključna pitanja. Svakako preporučujem." [SUZG-ZID-2018-04-18-25]

 

Organizatori:

 

Prijava:

 

Pretplata na obavijesti o edukacijama: