Vladimir Veljašević, Untitled 01


Vladimir Veljašević, Untitled 02

Predavanje red. prof. Vladimira Veljaševića

Red. prof. Vladimir Veljašević (Fakultet likovnih umjetnosti u Beogradu) održati će gostujuće predavanje na ALU, Velika predavaonica, četvrtak, 28. listopada, s početkom u 12 sati.

Prof. Veljašević predstaviti će Grafički odsjek Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu i održati prezentaciju svog djelovanja u području grafike, stripa i ilustracije.

Posjet i predavanje prof. Veljaševića organizirani su u sklopu Erasmus+ programa.

Red. prof. Vladimir Veljašević izlaže od 1993. godine, samostalno (21), na domaćim (94) i  međunarodnim (384) izložbama grafike, crteža i ilustracije u sljedećim zemljama: Japan, Kina, Koreja, Tajland, Njemačka, Austrija, Švedska, Norveška, Belgija, Engleska, Španjolska, Italija, Grčka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Portugal, Kanada, Poljska, Češka, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Sirija, Finska, Nizozemska, Luksemburg, Danska, Brazil, Francuska, Australija, Argentina, Senegal, Ukrajina, Turska, SAD, Estonija, Meksiko. Dobitnik je nekoliko domaćih (9) i međunarodnih (5) nagrada za grafiku i strip. Od 2005. godine, kao ilustrator surađuje s Diplomacy education centre (Ženeva i Malta).