SOS ZA SVECE

U suradnji s Uredom za kulturna dobra i Nadbiskupijskim pastoralnim institutom Zagrebačke nadbiskupije za studente 3. i 4. godine kiparskoga smjera Odsjeka za konzerviranje i restauriranje  umjetnina, pod voditeljstvom red. prof. mr. art. Zvjezdane Jembrih i vanjske suradnice mag. art. Valentine Bakša od 23. do 26. 11. 2021. organizirana je izmještena nastava na zagrebačkome Kaptolu.

Unatoč otežanim uvjetima uzrokovanima potresom, dugogodišnja uspješna suradnja Zagrebačke nadbiskupije i Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina nastavlja se pa i intenzivira – studenti se uključuju u „posttraumatske“ aktivnosti preventivne zaštite, dokumentiranja, katalogiziranja i adekvatne pohrane brojnih umjetnina koje pripadaju fundusu Dijecezanskog muzeja ili su pohranjene u čuvaonicama na Kaptolu.

Pri tome u kontinuitetu dobivamo potporu i poticaj dr. sc. Vlade Mikšića, povjerenika za kulturna dobra i voditelja Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, a posebice tajnika Ureda, Tomice Plukavca, prof., bez čije operativnosti in situ naša dugogodišnja suradnja ne bi bila moguća.

Skupina drvenih skulptura koje pripadaju preostalom inventaru kapele sv. Jakova na Očuri (župa Radoboj) pohranjena je nakon konzervatorsko-restauratorskih radova koji su od 2010. godine do danas izvedeni u okviru nastave i diplomskih radova na našem odsjeku. U potresima 2020. godine neke od ovih, kao i brojne druge skulpture pohranjene u kaptolskim čuvaonicama, pretrpjele su manje lomove,  zatim i nekoliko premještanja, a time i dodatna oštećenja.

Projekt kratkoročnih potpora umjetničko-znanstvenim istraživanjima zagrebačkoga Sveučilišta „SOS za svece“ voditeljice prof. Jembrih aktualizira spašavanje skulptura iz kapele sv. Jakova na Očuri koje su do sada prošle mnoge devastacije i seljenja. U okviru projekta organizirano je stručno fotografiranje i katalogiziranje tih vrijednih baroknih skulptura. Studenti su imali priliku asistirati profesionalnom fotografu Mariu Krištofiću iz dizajnerskog studija „Bachrach& Krištofić“, suradniku u projektu, ali i sanirati manja oštećenja i pri tom učiti „uživo“, „iz prve ruke“ o važnosti stručnoga pakiranja, dokumentiranja, zaštite i pohrane umjetnina.

Izložba i stručno-znanstveni skup „SOS za svece“ koji se pripremaju u Muzeju Radboa u Radoboju u jesen 2022. godine predstavit će javnosti istraživačke i konzervatorsko-restauratorske radove na preostalom inventaru kapele, kao i pretpovijest, povijest i značenje jednog od najvrednijih i najdevastiranijih, ali gotovo potpuno nepoznatoga sakralnog lokaliteta sjeverozapadne Hrvatske - sv. Jakova na Očuri.

Zvjezdana Jembrih