Nepoznati autor, Vaskrsenje Lazarovo, 18./19. st, tempera na drvenoj dasci, 29.7 × 24.3 × 2.1 cm, crkva sv. Oca Nikolaja, Mikluševci, inv. br. OKIRU 384, snimila Barbara Horvat Kavazović 2019.

Poprečni mikropresjek uzorka slike Vaskrsenje Lazarovo, snimila Tea Zubin Ferri 2021.

Nepoznati autor, Vaskrsenje Lazarovo, inv. br. OKIRU 384, u tijeku čišćenja, snimila Kali Radojlović 2021.

Predavanje na OKIRU ALU

Arheometrijska istraživanja u konzerviranju i restauriranju umjetnina, dr.sc. Tea Zubin Ferri

U petak, 10. prosinca 2021. u 11. i 30 h će na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU Zagreb dr. sc. Tea Zubin Ferri (Archeolab, Pula) održati predavanje Arheometrijska istraživanja u konzerviranju i restauriranju umjetnina. Biti će izložena kratka povijest arheometrije od nastanka do danas, kojim se metodama ona koristi u istraživanju umjetnina, posebice slika na platnu i drvu. Informacije koje se mogu dobiti metodama poput FT-IR spektroskopije i mikrospektroskopije, EDS mikroanalize pomoću elektronskog mikroskopa te svjetlosne mikroskopije, biti će predstavljene kroz brojne primjere iz prakse. Predavanje uključuje i kratak osvrt na uzorkovanje i njegovu važnost kao prvi korak u svim arheometrijskim istraživanjima. Biti će prikazane i metode istraživanja koje je provela na ikonama iz crkve svetog Oca Nikolaja u Mikluševcima a predmeti su odobrenog programa Zaštite na pokretnim kulturnim dobrima Ministarstva kulture i medija RH u 2021. godini.

Predavanje će biti u prostoriji br. 11 za studente 3. i. 4.g R-S i diplomante koji rade na programu MK Mikluševci 2021, a organizirale su ga red. prof. mr. art. Tamara Ukrainčik i doc. art. Barbara Hovat Kavazović. Predviđeno  trajanje je dva školska sata s manjom pauzom.