Stroj u vrtu - izložba u NMMU

Stroj u vrtu The Machine in the Garden, 25. 1. - 24. 4. 2022., Nacionalni muzej moderne umjetnosti National Museum of Modern Art

Kustos / Curator Klaudio Štefančić
  
Umjetnici / Artists : Atelier Tri, Vladimir Becić, Ivo Deković, Marijan Detoni. Jadranka Fatur,Vilko Gecan, Dubravko Gljivan, Griesbach i Knaus (radionica), Karlo Mijić, Georg Hermann, Fréres Huguenin, Nina Ivančić, Hinko Juhn, Leo Junek, Slavko Kopač, Anka Krizmanić, Mihovil Krušlin, Nenad Opačić, Ivan Picelj, Vjenceslav Richter, Josip Seissel, Robert Šimrak, Miroslav Šutej, Frano Šimunović, Ernest Tomašević, Milivoj Uzelac, Vladimir Varlaj, Mladen Veža, Jelka Struppi Wolkensperg

Izložba “Stroj u vrtu” ima za cilj skrenuti pozornost na motive i teme povezane s tehnološkom modernizacijom društva, a koji se pojavljuju u djelima hrvatskih umjetnika od početka 20. stoljeća do danas. Izložba je koncipirana na temelju umjetničkih djela koja se nalaze u zbirci Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, ali je organizirana tako da naglašava utjecaj društvenih zbivanja na umjetnost i potrebu da se umjetnost prošlih razdoblja aktualizira u vremenu u kojemu kao publika živimo i djelujemo. U hrvatskom slikarstvu, skulpturi i grafici 20. stoljeća, motivi strojeva i industrije nisu brojni, pa kada se pojave predstavljaju osobite znakove koji podjednako upućuju na umjetničku inovaciju i na društveno-ekonomsku situaciju. ... Više na : www.nmmu.hr

 “The Machine in the Garden” exhibition aims to draw attention to the motifs and themes associated with the technological modernization of society, which appear in the works of Croatian artists from the early 20th century to the present day. The exhibition is based on the artworks in the collection of the National Museum of Modern Art, but is organised to emphasise the impact of social events on art and the need to make art of past periods topical in the time in which we, as an audience, live and work today. The motifs of machines and industry are not numerous in Croatian 20th century painting, sculpture and graphic arts, but when they do appear they represent special signs that equally denote artistic innovation and the socio-economic situation. ... Find out more: www.nmmu.hr

Sukladno epidemiološkoj situaciji službeno otvorenje neće se održati. / Due to the public health and safety situation, there is no official opening.

Pri posjetu Muzeju obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera koje je propisao HZJZ i odluka koje je donio Stožer civilne zaštite RH / During the Museum visit it is mandatory to adhere the epidemiological measures prescribed by the CIPH and the decisions brought by the National Civil Protection Headquarters.

Otvoreno / Opening hours:
utorak - petak  11 - 19 sati / Tuesday - Friday, 11am - 7pm
subota i nedjelja 11 -14 sati / Saturday and Sunday, 11am - 2pm
Ponedjeljkom i državnim praznikom zatvoreno / Closed on Mondays and public holidays