Natječaj za izradu plakata za FSK 2022.

Natječaj zajednički provode nakladnička kuća FRAKTURA i ALU Zagreb

Predmet natječaja: PLAKAT B1 FORMATA (70 x 100 cm)

Tehnika: slobodna (slika, crtež, fotografija itd.)

Obavezni elementi na plakatu:

 • naziv: Festival svjetske književnosti
 • datumi: 4. – 10. 9. 2022.
 • tema: književnost, glazba, izložba, film
 • mjesta održavanja: Knjižara Fraktura, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Galerija Canvas
 • rečenica: Svi programi uz simultani prijevod.
 • https://magazin.fraktura.hr/hr/festival
 • font: National
 • logo i font Festivala: dostavlja se na zahtjev (molimo zatražiti putem e-maila: lara.mitrakovic@fraktura.hr)
 • pasica za sponzore

Krajnji rok za predaju radova: 1. 5. 2022.

NAGRADE

 • Prvonagrađeni rad dobiva honorar u bruto iznosu od 5.000,00 kn.
 • Drugonagrađeni rad dobiva knjige u vrijednosti od 2.000,00 kn.
 • Trećenagrađeni rad dobiva knjige u vrijednosti od 1.000,00 kn.

Za sve DODATNE informacije obratiti se organizatorima na: lara.mitrakovic@fraktura.hr

NATJEČAJ (link na PDF)

--

Prava korisÌŒtenja 

Do mjere dopusÌŒtene lokalnim zakonima, sudionici su suglasni da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadrzÌŒaje koje su prijavili na NatjecÌŒaj. Prihvaćanjem ovih uvjeta i pravila, sudionici su suglasni da Organizatori mogu pobjednikovo ime, lik i prijavljeni sadrzÌŒaj, kao i informacije o pobjedi i osvojenoj nagradi neogranicÌŒeno koristiti u promotivne svrhe u RH i svijetu, u svim sada poznatim ili u budućim medijima, ukljucÌŒujući i internet, bez ogranicÌŒenja i bez plaćanja, slanja obavijesti, trazÌŒenja odobrenja ili pruzÌŒanja druge naknade, osim ako je to zakonom zabranjeno. U mjeri dopusÌŒtenoj zakonom, svaki sudionik će nepovratno odobriti, jamcÌŒiti, prenijeti i dodijeliti Organizatorima sva prava korisÌŒtenja prijavljenog sadrzÌŒaja, kao i sva prosÌŒirenja autorskih prava, te pravo da registrira autorska prava bez ogranicÌŒenja, ukljucÌŒujući globalno pravo korisÌŒtenja u svojim promotivnim aktivnostima u bilo kojem postojećem ili budućem mediju, osim gdje je zakonom zabranjeno. Svaki sudionik istovremeno prihvaća i priznaje da Organizatori nisu obvezni koristiti svaki prijavljeni sadrzÌŒaj i da prema vlastitom nahođenju ima pravo suzdrzÌŒati se od korisÌŒtenja prijavljenih sadrzÌŒaja. Organizatori neće snositi nikakvu odgovornost ni u jednom slucÌŒaju u kojem se suzdrzÌŒi od iskorisÌŒtavanja svojih prava na objavu prijavljenog sadrzÌŒaja.

Seid Serdarević | nakladnik – publisher | Fraktura nakladnicÌŒka kuća – publishing house