Koncert uz izložbu Snježane Ban

Koncert gudačkog kvarteta Sebastian uz izložbu umjetničkih radova Snježane Ban.

Koncertna dvorana VATROSLAV LISINSKI - mala dvorana, u ponedjeljak, 21. 3. 2022. u 20 sati Gudački kvartet SEBASTIAN / SEBASTIAN STRING QUARTET Anđelko Krpan, violina Teodora Sucala Matei, violina Nebojša Floreani, viola Zlatko Rucner, violončelo Duhovne harmonije Gregorijanski koral Čuj Stvoritelju milostiv / Gregorian Chant Audi benigne Conditor - harmonizacija / harmonization: Miroslav Martinjak

Iz pjesmarice Cithara octochorda 1701. Narode moj ljubljeni / From song book Cithara octochorda 1701 My beloved people harmonizacija / harmonization: Franjo Dugan Renato Rožić Sonata concertante op. 47 - praizvedba / world premiere Allegro moderato Romanze Gigue Minute za poeziju / Minutes for Poetry Marijana Radmilović Gaetano Donizetti 17. gudački kvartet u D-duru Allegro Larghetto cantabile Minuetto. Presto Finale. Allegro intermission Minute za poeziju Vladimir Nazor Eduard Lalo Gudački kvartet u Es-duru, op. 45 Allegro vivo Andante non troppo Vivace Appassionato Uz koncert izložba umjetničkih radova Exhibition on Stage: Snježana Ban Poeziju govori / Speaker of Poetry Ivan Colarić LIve Stream Marko Pletikosa

Koncert je moguće pratiti uživo na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=PJDZGtNiJDU&ab_channel=Guda%C4%8DkiKvartetSebastian