Održana završna konferencija projekta "Akademija u hodu"

U ponedjeljak 21. ožujka održana je u Zbirci Richter završna konferencija u sklopu projekta "Akademija u hodu." Riječ je o projektu koji je provodila Akademija likovnih umjetnosti u suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu, Visokim učilištem Algebra, Fakultetom političkih znanosti, Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i Muzejom suvremenih umjetnosti.

U obliku tri panela predstavljena su četiri elementa projekta. Projekt je obuhvatio pokretanje dva nova studijska programa za preddiplomsku razinu i dva nova studijska programa za diplomsku razinu za zanimanje slikar.

Uz razvoj digitalnog arhiva kojim će se pratiti umjetnička aktivnost studenata i nakon završenog studija, studenti studija slikarstva imali su priliku zaviriti u svoj budući rad. Sudjelovali su na radionici izrade idejnog rješenja mobilne galerije zajedno sa studentima arhitekture i dizajna. Tri različita, a srodna smjera imala su priliku zaviriti u rad u budućnosti kojim se te tri struke međusobno isprepliću i surađuju.

IZVOR: Televizija Student

https://televizijastudent.com/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-akademija-u-hodu