Davor Žilić: Mural kao sredstvo oplemenjivanja

Otvorenje izložbe Davora Žilića pod nazivom ”Mural kao sredstvo oplemenjivanja u urbanom kontekstu” u srijedu, 20. 4. 2022. u 19 sati u Galeriji Matice hrvatske (Ulica Matice hrvatske 2) u Zagrebu.

Izložba je praktični dio doktorskog rada realiziranog na Poslijediplomskom doktorskom studiju Slikarstvo na ALU. Mentorica: izv. prof. art. Jadranka Fatur

Izložba je otvorena do 25. 4. 2022.