Savjeti i pregled mapa za prijamne ispite

Dan otvorenih vrata ALU, 27/05/2022 od 10 do 14 sati, savjet i pregled mapa za prijamne ispite.