Ljetne škole ALU u Grožnjanu

Poziv na prijavu

Pozivamo sve studentice i studente ALU da se prijave na sudjelovanje u interdisciplinarnim ljetnim školama u Grožnjanu, koje će se održavati u tri termina:

  • 13.-22.06.   /  „Prostor kao teritorij“

voditelji: doc.dr.art. Ivan Fijolić i izv.prof.dr.sc. Josip Zanki

Ova Ljetna škola govori o prostoru. Danas smo suočeni s uništavajućom doktrinom za koju prostor jedne kulture, naroda i pojedinca postaje samo običan teritorij kojeg treba zauzeti. To je čin u kojem od kuća, livada, drveća i ljudskih sudbina nakon prolaska tenkova (u nečemu što se da bizarnost bude veća ne smije nazvati ni ratom, već u maniri Ostapa Bendera „specijalnom vojnom operacijom“) ostaje hrpa sastavnih dijelova, organskih otpadaka, građevinskog materijala i fraktalnog sjećanja. A da bi se prostor zauzeo odnosno 'denacificirao' jednostavno ga je potrebno pretvoriti u teritorij, bezličnu nakupinu terena baš kao što je isti reprezentiran na zemljopisnim kartama. Vizualna umjetnost, posebno umjetnice i umjetnici jesu dionici prostora, oni ne mogu zaustaviti pretvaranje prostora u teritorij ali mogu kritički promišljati prostor, njegovo nasljeđe i sadašnji trenutak.
Upravo ovom Ljetnom školom pokušavamo studenticama i studentima Akademije likovnih umjetnosti osvijestiti prostor kao živo tkivo našeg sjećanja,  utjelovljenja ali i instrumentarij naših političkih, društvenih i kulturnih određenja. Upravo suprotno pojmu teritorija želimo im predstaviti totalitet prostora; od romantičarskih snoviđenja do dosegnutih individualnih utopija. Nakon što im je dvije godine prostor ograničavan na ekran računala i stan dočekala ih je ratna trauma, u kojoj je jasno samo jedno: oduzimanje prostora slobode. Ova Ljetna škola jest aktivistička i jest angažirana  upravo zato što namjerava  pokazati što nam sve prostor može biti i što prostor jest za sve nas!

  • 08.-13. 07.   /  „Mnoštvenost krajolika“

voditelji: red.prof.dr.sc. Tomislav Pletenac, red.prof.art. Alen Novoselec, i vanjski suradnik mr.art. Ivan Mesek

Radionica je put i potraga za novim suodnosom sa s-poznatim prostorom i pronalaženje novih oblika re-kreiranja sa dominantnim formativnim poticajnim načelima (u)prirod-i/-e/ambijent-u/a (i prirodom izvedbenih praksi).

Definiranjem prirodnog prostora i pripadnosti čovjeka prirodi-uspostavljanjem uzajamnosti kroz koncep jednakovrijenosti i harmoničnosti-antropoekvilibričnosti, dolazimo u priliku uspostavljanja novog svijeta i umjetničke prakse. Reteritorijaliziranje krajolika (prepakiravanje) umjetničkim istraživanjem; gestom i akcijom i stvaranje nomadskog subjekta za kojeg nema stalnog mjesta i čvrstog tla.

Zadatak je ove radionice upravo postaviti se u poziciju takvog nomadskog subjekta, poziciju stalne nedovršenosti i otvaranju mnoštvenosti krajolika, njegovom potencijalu.

  • 02.-11.09.   /  „idealno mjesto: točke susreta“

voditeljice: doc.art. Maja Rožman i doc.art. Ida Loher

Mjesto je fizičko i mentalno, objektivno i subjektivno, stalno i nestalno.

Projekt će se baviti upravo razmatranjem ovih pojmova, stvarajući tako arhiv spoznaja, iskustava, artefakata koji bi mogli predstavljati mjesto, odnosno ideju jednog mjesta i njegovih stanovnika. Polazeći od pitanja Može li umjetnički rad istovremeno predstavljati neko opće mjesto, ali i postojati kao mjesto sam za sebe?,  studenti će osmisliti i javnosti predstaviti vizualnu priču te usput propitati mogućnosti promatračeve aproprijacije vizualne priče vlastitoj percepciji. Istraživanje ne uključuje samo propitivanje pojma „mjesta“, već nužno aktivira i pojmove prostora i vremena, ali i uključivanje područja usko povezanih s likovnom/vizualnom umjetnošću, kao što su arhitektura, pokret i zvuk, pa će se tijekom istraživanja održati niz predavanja o poimanju prostora i vremena u kontekstu urbanizma i arhitekture, prostoru i vremenu u likovnoj/vizualnoj umjetnosti te prostoru i vremenu u kontekstu glazbe/zvuka.

NACÌŒIN PODNOSÌŒENJA PRIJAVA

Zainteresirane studentice i studenti trebaju dostaviti:

  1. Kratak životopis na hrvatskom jeziku
  2. Motivacijsko pismo, do 1 kartice teksta (motivacija za sudjelovanje u projektu s kratkim prijedlogom istraživanja, te -- kad je moguće --  i poveznicom s dosadašnjim radovima/projektima). U pismu se mora navesti na koju od tri ljetne škole se podnosi prijava.
  3. Portfolio s 5-10 realiziranih radova i/ili ciklusa radova (radovi u svim medijima i tehnikama)

Prijave se podnose na adrese e-pošte: 

zankijosip@gmail.com s naznakom „Ljetna škola ALU / PROSTOR KAO TERITORIJ“

alen.novoselec@gmail.com s naznakom „Ljetna škola ALU / MNOŠTVENOST KRAJOLIKA“

prodekan.kvaliteta@alu.hr s naznakom „Ljetna škola ALU / TOČKE SUSRETA“

Rok za prijavu: 05. 06. 2022.

Više informacija i program škola dostaviti će se prilikom razgovora s zainteresiranim studentima i studenticama.

Nepotpune i/ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Sve kandidatkinje i kandidati će nakon razgovora (s preferiranim voditeljima/icama) o rezultatima natječaja biti obaviješteni do 10. 6. 2022.

Ljetnu školu ALU organizira Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom glazbenom mladeži, a namijenjena je studenticama i studentima viših godina studija svih odsjeka Akademije. Organizator pokriva troškove prijevoza, smještaja i obroka za vrijeme trajanja škole.