(Ne)sporazumi - Doktorski umjetnički projekt

Poštovane kolegice i kolege,

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu  sa zadovoljstvom Vas poziva na znanstveno-umjetnički skup pod nazivom „(Ne)sporazumi-Doktorski umjetnički projekt“, organiziran u suradnji s Fakultetom likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Skup će se održati 25. i 26. studenog 2022. godine u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zagrebu – kombinacijom susreta uživo i na daljinu

Dvije najznačajnije visokoškolske umjetničke akademije/fakulteta otvaraju problemska pitanja doktorskih umjetničkih studija. Propituju cilj, zadatke i ishode najvišeg stupnja umjetničkog obrazovanja, te definiraju buduće strategije doktorskog umjetničkog programa u području likovnih umjetnosti.

Ove će akademske godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu početi poslijediplomski ili preciznije doktorski umjetnički studij s novim programom usmjerenim prema umjetničkom istraživanju. No, već sam pojam umjetničkog istraživanja suočen je s mnogostrukim definicijama i teorijskim modelima iz kojih proizlazi. Ta mnogostrukost koncepta umjetničkog istraživanja povezana je s mnogostrukošću definiranja umjetnosti. Iako bi se na prvi pogled činilo kako je nemoć, definiranje stožernog pojma problem to ne mora biti slučaj. Ako samo uperimo pogled u prirodne znanosti i definiranje njihovih centralnih pojmova razotkriva se kako ni one nisu u stanju definirati centralni objekt istraživanja. Primjerice fizika nije u stanju ponuditi jasnu definiciju prirode, kao što ni biologija ne nudi neospornu definiciju života. Pogonsko sredstvo znanstvenih istraživanja su metodologija – nada kako će se ispravnim postupcima jednom u budućnosti doći do definicije centralnog pojma, a s druge strane uvjerenje kako pojam postoji kao objektivna stvarnost, neovisna o vremenu i prostoru. Drugim riječima istraživanje možemo shvatiti kao niz postupaka pomoću kojih se nadamo jednom objasniti objektivnu stvarnost, odnosno preklopiti interpretaciju i stvarnost. Paradoksalno ipak, znanost je moguća samo ako joj se taj cilj udaljava, a ne približava. Toliko dugo dok se centralni pojam skriva, postoji istraživački problem i mobilizacija resursa kako bi se na taj problem odgovorilo.

Postmodernističke kritike odavno su dovele u pitanje postojanje objektivnosti i pratećeg dualizma subjekta i objekta. Takva kritika upozorava kako je sam dualizam konstrukt odnosno da se objektivnost kao autonomna kategorija može p(r)okazati kao efekt djelovanja subjekta, ali i obratno. Koliko god takva teza bila privremeno paralizirajuća za društvene i humanističke znanosti koje su odjednom sav svoj fokus usmjerile prema učincima konstrukcije znanja, njene povezanosti s politikom i etikom, umjetničkoj spoznaji takvo stanje omogućilo je prostor istraživačke slobode. Polje neprezentiranog i poreknutog koje izmiče znanstvenom diskursu, otvara mogućnost propitivanja drugačijih formi reprezentacije Drugosti, a samim time i drugačijih konstrukcija stvarnosti.

Program skupa

Velika vijećnica Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14

Petak 25.11.

10:00 Pozdravni govor prorektorice za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju Zagrebačkog sveučilišta red. prof. art. Jasenke Ostojić

10:15 Pozdravni govor dekana Akademije likovnih umjetnosti red. prof. art. Tomislava Buntaka

10:30 van. prof. dr.sc. Maja Bosnar (FLU) Ishodišta suradnje – uvod u konferenciju

Stanka za kavu

Prva sesija – iskustva i potencijali

11:00 red. prof. dr. um. Radoš Antonijević (FLU): Doktorske umetničke studije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu – perspektive unapređenja

11:20 red. prof. dr. sc. Aleksandra Kučeković (FLU): Doktorske umetničke studije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu - aktuelni fokusi

11:40  - 11:55 diskusija

Stanka za kavu

Druga sesija - propitivanja

12:15 red. prof. dr. sc. Nikola Šuica (FLU): Suverena umetnička pozicija – modeli za bilans

12:35 izv. prof. dr.sc. Josip Zanki (ALU): Protokol o dogodovštinama: performativne istraživačke i edukativne metode i strategije

13:55 red. prof. dr. sc. Saša Radojčić (FLU): Akademsko pisanje i umetnička disertacija (on-line)

13:15 – 13:35 diskusija

Pauza za ručak

Treća sesija – umjetničko istraživanje

15:30 red. prof. dr. um. Olivera Parlić Karajanković Parlić (FLU): Nevolje s tekstom – kako do pune funkcionalnosti teksta u okviru doktorskog umetničkog projekta

15:50 izv. prof. dr. sc. Ivana Keser Battista (ALU): Umjetničko istraživanje: pluralne metode i pretapajuće metodologije

16:10 red. prof. Tanja Dabo (ALU): Umjetničko istraživanje, jedan pristup

16: 30 prof. dr.sc. Tomislav Pletenac (ALU): Što umjetničko istraživanje može?

16:50 – 17:15 diskusija

19:00 zajednička večera

Subota 26.11.

Četvrta sesija – istraživačke prakse

10:00 van .prof. dr. um. Svetlana Volic (FLU): UMETNIK-istraživač, UMETNIK-teoretičar, UMETNIK-kritičar

10:20 doc. Marko Tadić (ALU): Evidence Sculptures

10: 40 red. prof. dr. um. Zoran Todorović (FLU): Doctor of Art/ Iza veština

Nekoliko primera izvedenih doktorskih umetničkih projekata

11:00 – 11:20 diskusija

11:20 stanka za kavu

11:45 Okrugli stol – umjetnička istraživanja, doktorati i edukaciji

sudionik/moderator izv. prof. dr.sc. Josip Zanki

Sudjeluju: red. prof dr. um. Radoš Antonijević, red. prof. art. Tomislav Buntak, red. prof. dr. um. Zoran Todorović (FLU)

13:00 kraj konferencije

KNJIGA SAŽETAKA 2022 (Link na PDF)