Nacrt novog statuta ALU (javna rasprava)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - javna rasprava o prijedlogu nacrta novog Statuta ALU

Stupanjem na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“) utvrđena je obveza svih visokih učilišta da usklade svoje statute s citiranim Zakonom najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu istoga (do 22. travnja 2023. godine).

Radna skupina za izradu novog Statuta ALU izradila je prijedlog Nacrta Statuta te dana 14. ožujka 2023. godine započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Primjedbe se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, tj. zaključno do 29. ožujka 2023. godine isključivo putem obrasca.

NACRT STATUTA ALU - javna rasprava (Link na PDF)

OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću (Link na Word .DOCX)