MEMENTO MORI iz crkve sv. Jurja u Belcu

Gostujuće predavanje pod nazivom MEMENTO MORI IZ CRKVE SV. JURJA U BELCU u ciklusu Srijedom u 12 na OKIRU, u srijedu, 22. ožujka 2023. u 12 h u Zamenhofovoj 14 u Zagrebu, održat će Ivana Sambolić dipl. konz.-rest., viša konzervatorica-restauratorica, uža specijalnost: slike na različitim nosiocima, Hrvatski restauratorski zavod.

Predavanjem će se prezentirati konzervatorsko-restauratorski radovi, kao i tijek događanja koji su imali posredni ili neposredni utjecaj na antependij s glavnog oltara crkve sv. Jurja u Belcu, koja je najznačajniji primjer srednjovjekovne ladanjske crkve u Hrvatskoj. Obostrano slikani antependij sv. Jurja, na čijoj je stražnjoj strani naslikan motiv Memento mori, pronađen je 2016. godine u župnom dvoru, nakon čega su na njemu izvedeni cjeloviti konzervatorsko-restauratorski radovi u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Na samom oltaru tijekom 2018. godine započeli su konzervatorsko-restauratorski radovi u privatnoj radionici. Stoga je cilj bio ponovno vratiti antependij na oltar te ujedno omogućiti prezentaciju obje strane antependija nakon radova.

Osim prezentacije izvedenih radova, u predavanju će se objasniti pitanje razloga za odabir ikonografskoga motiva Memento mori sa stražnje strane antependija.

Na temelju rezultata istraživanja prikazana je moguća uloga takvog prikaza tijekom vršenja liturgijskih obreda vezanih uz sahranu pokojnika kao i drugih liturgijskih obreda vezanih uz pokojnike, a koji se nakon Drugog vatikanskog koncila u Župi Belec više nisu obavljali. Istraživanja koja su provedena proučavanjem arhivskih podataka, ali i putem osobnih intervjua pokazala su kako su se u crkvi sv. Jurja služile mise za pokojnike na način da se postavljao katafalk ili u istu svrhu prazni lijes prekriven crnom tkaninom, na koji se položila lubanja i ukrštene kosti. Za takve mise koje su se nazivale u puku črne meše ili rekvijemi, bilo je potrebno i da oltarno ruho bude crne boje te se stoga može zaključiti da se stražnja strana antependija s motivom Memento mori okretala za potrebe služenja ovakvih misa. Ova praksa je gotovo potpuno pala u zaborav, tako da u Europi ima vrlo mali broj sačuvanih primjeraka obostrano slikanih antependija s prikazom Memento mori sa stražnje strane. S obzirom da su u župnoj crkvi u Taborskom iza glavnog oltara pronađene ljudske lubanje i kosti tijekom radova 2010. godine, može se zaključiti da je praksa služenja ovakvih misa na području Zagorja bila nekoć rasprostranjena.

Foto: Antependij sv. Jurja, Memento mori na stražnjoj strani, nakon radova (arhiva HRZ-a, snimka: N. Oštarijaš, 2020.), Antependij sv. Jurja, nakon radova (arhiva HRZ-a, snimka: N. Oštarijaš, 2020.)