SRIJEDOM U 12 na OKIRU

O baroknim oltarima zagrebačke katedrale

Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu poziva vas na gostujuće predavanje u ciklusu Srijedom u 12 na OKIRU O baroknim oltarima zagrebačke katedrale koje će održati dr. sc. Danko Šourek, izv. prof. na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu, u srijedu 29. ožujka 2023. u 12 h u Zamenhofovoj 14 u Zagrebu.

Tijekom XVII. i XVIII. stoljeća zagrebačka se katedrala intenzivno ispunja baroknim oltarima, te će raskoš polikromije, bljeskovi pozlate i hladni odsjaj mramora obilježavati dojam njezine gotičke unutrašnjosti sve do kraja XIX. stoljeća. U opsežnoj obnovi koja je slijedila potres iz 1880. godine, golema većina ovih djela bit će, naime, uklonjena iz katedrale. Cijeli oltari, pojedinačne slike, drveni i mramorni kipovi svoj su novi dom pronašli u crkvama diljem Zagrebačke nadbiskupije, zbirkama i muzejima, a virtualno (ponekad i tvarno) okupljanje te raspršene građe postalo je zadatkom generacijā istraživača koji će se u tom poslu pridružiti inicijalnim naporima neumornoga konzervatora Gjure Sabe. Oživjet će tako zaslužna imena iz povijesne panorame naručiteljā (zagrebačkih biskupa i kanonika) i umjetnikā (stranih i domaćih slikara, kipara i klesara), a djela iz stare katedrale zadobiti trajno i zasluženo mjesto u našoj umjetničkoj baštini.

Slika 1. Unutrašnjost zagrebačke katedrale 1853. godine (bakropis s prikazom inauguracije nadbiskupa Jurja Haulika, 8. V. 1853.)

Slika 2. Francesco Robba (Venecija, 1698. - Zagreb, 1757.), Oltar sv. Križa, 1756., Križevci, kapela sv. Križa (izvorno u zagrebačkoj katedrali).