Dani otvorenih vrata ALU 2023

Savjeti i pregled mapa za prijamne ispite

Održat će se 11. i 12. 5. 2023. od 10 do 14 sati na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na tri lokacije: Rudolfa Kolaka 12, Dubrava (slikarski, grafički I kiparski odsjek), Zamenhofova 14 (odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina) i Jabukovac 10 (nastavnički odsjek).