Cash & Carry 2023

18. Cash & Carry: Dan otvorenih vrata umjetnosti

Kulturno-likovna i promotivno-edukacijska manifestacija Cash & Carry održat će se u subotu, 13. svibnja 2023. na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih imjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Jabukovac 10.

PROGRAM (Link na PDF)