Srijedom u 12 na OKIRU Karol Lis

Predavanja u srijedu, 17. 5. 2023. u 12 sati i u četvrtak, 18. 5. 2023. u 14:30 sati na OKIRU, Zamnhofova 14.

Karol Lis doktorand je na Akademiji likovnih umjetnosti „Jan Matejko“ u Krakovu gdje je i magistrirao konzerviranje-restauriranje umjetnina. U sklopu Erasmus+ razmjene boravi na OKIRU gdje će održati nekoliko predavanja. Ciklus Srijedom u 12 nastavit će se 17. 5. u 12 h njegovim predavanjem o konzervatorsko-restauratorskim radovima na slikama na papiru iz 19. st. na zidovima i stropu prezbiterija crkve sv. Ivana Krstitelja i sv. Barbare u Ulanówu u južnoj Poljskoj. U četvrtak, 18.5. održat će dva predavanja vezana za transfer zidnih slika. Prvo od njih govori o temi njegovog doktorskog rada - istraživanja i konzerviranje povijesnih prijenosa zidnih slika i izradu sheme konzervatorskog postupka, a drugo govori o Transferu zidne slike s prikazom Poklonstva mudraca iz postnorbertinskog samostana u Hebdówu i bavi se pitanjima istrazivanja i odrzavanja. Predavanja će se održati na engleskom jeziku.