Radionica: Od šaranja do stvaranja

RADIONICA  OD ŠARANJA DO STVARANJA 3-ECP sustavi za uklanjanje i zaštitu od grafita

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) u suradnji s Odsjekom za konzerviranje i restauriranje umjetnina (OKIRU) Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU) organizirali su 12. i 14. svibnja 2021. akciju dokumentiranja stanja, probe čišćenja i određivanja učinkovite metode čišćenja stepenica i stubova ophoda Paviljona, odnosno vanjskog dijela Doma HDLU. Akciju su proveli studenti OKIRU-a na ALU-u 3., 4. i 5. godine uz mentorski nadzor red. prof. art. Alena Novoselca, ujedno i člana Upravnog odbora HDLU-a.

Provedena su početna konzervatorsko-restauratorska istraživanja i realizirana je umjetnička akcija. Obje su aktivnosti video dokumentirane (https://youtu.be/wtWyasDFd94).

Ova radionica nastavak je široko postavljenog projekta Od šaranja do stvaranja, a slijedi nakon već dvije provedene radionice i nedavno održane tribine i edukativnih predavanja na temu grafita, učenicima od 5. do 8. razreda OŠ Matka Laginje.

21.6. 2023. održati će se treća po redu radionica u sklopu projekta Od šaranja do stvaranja.

Namjera je da se nizom probnih metoda i postupaka prihvaćenih od strane konzervatorsko-restauratorske struke, provede, pronađe, standardizira, time i optimizira proces čišćenja i dugoročne zaštite objekata od grafita, te na posljetku opiše u Priručniku.

Sustavno problematizirajući problem grafita iz pozicije konzervatorsko-restauratorske struke (vrste podloga, boja, načina nanošenja, metodologija i parametri učinkovitog čišćenja bez štete za objekt), priručnik je namijenjen vlasnicima objekata koji se pojedinačno susreću sa problemom grafita, a kako svatko zasebno ne bi uvijek iznova trebao započinjati istraživanje.

Cilj je provesti opsežno istraživanje, sažeti iskustva i preporučiti postupke, te pružiti niz relevantnih savjeta i preporuka iz pozicije struke, a primjenjivih na svakom pojedinom i zasebnom slučaju.

Nakon radionice održane 6.6.2023 u kojoj su sudjelovali studenti 3. i 4. godine OKIRU ALU, a korišteni specijalni laseri namijenjeni konzervatorsko-restauratorskoj struci, te njima provedenih proba čišćenja tragova flomastera sa kamena Meštrovićevog paviljona, provodimo i treću fazu projekta Od šaranja do stvaranja u kojoj će biti predstavljeni proizvodi francuske tvrtke ECP, posredovanjem njihovog zastupnika za Hrvatsku- Tutotum d.o.o.

U radionici ponovno sudjeluju studenti treće i četvrte godine Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (OKIRU ALU), te se odvija kao oblik suradnje ALU i Hrvatskog društva likovnih umjetnika, a uz partnere; ECP i Tutotum d.o.o.

Projekt ima za cilj pokrenuti niz edukativnih aktivnosti i djelovanja usmjerenih prema prepoznatoj skupini počinitelja, te dugoročnim i zajedničkim djelovanjem svih postojećih i relevantnih instanci, ustanova, službi i pojedinaca, utjecati na smanjenje postotka počinjenja ovakvih štetnih djelovanja na kulturnim dobrima i ostalim objektima u različitim urbanim ambijentima.

Formalnu podršku projektu iskazao je i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode i njegova pročelnica, mr.sc. Lana Križaj, a neformalno i Ministarstvo kulture i medija (MKM) i glavni konzervator MKM Davor Trupković.

Program:

10 sati-početak-Prezentacija materijala i metoda za otklanjanje i zaštitu od grafita iz palete proizvoda ECP

12 sati- Izlaganje o rezultatima primjene bakterija za učvršćivanje kamena predstavljenim u Parizu 12.6.2023. godine, a koji su plod dugogodišnjeg istraživanja i suradnje tvrtki ECP i Soletanche Bachy.

Namjera je da se nakon radionice provede aplikacija (u laboratorijskim uvjetima tvrtke Soletanche Bachy) na kamenu Mirogojskih arkada, Zagrebačke katedrale, kao i da se prema  dostavljenim uzorcima, provede izrada reparaturnih žbuka za nadoknadu najtipičnijih vrsta kamena kontinentalne Hrvatske- bizek, vrapčanac i vinicit,.

Za zainteresirane će biti predstavljeni uzorci, karakteristike, te načina primjena žbuke koje su do sad projektirali i nude u svojoj proizvodnoj paleti.

Autor projekta Od šaranja do stvaranja

prof. art Alen Novoselec