Nagrade DPUH-a za 2022. godinu

U Arheološkom muzeju u Zagrebu 28. lipnja 2023. svečano su dodijeljene nagrade Društva povjesničara umjetnosti za 2022. godinu.

Nagrada za zaštitu kulturne baštine pripala je ove godine Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Muzeju Radboa u Radoboju za projekt i izložbu SOS za svece voditeljice Zvjezdane Jembrih.

Ekipu zaslužnu za ostvarenje ovoga višegodišenjeg, pomalo avanturističkoga projekta i izložbe ostvarene in situ u kapeli sv. Jakoba na Očuri, osim generacija studenata i studentica od 2010. godine do danas, sačinjavaju: Zvjezdana Jembrih i Ana Božičević (OKIRU), Danko Šourek (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Sanja Bachrach Krištofić (dizajnerski studio Bachrach – Krištofić) i Ivana Hazulin (Muzej Radboa u Radoboju), uz podršku i suradnju općine Radoboj.

SOS za svece nastavlja se i dalje, ali dodajmo k tome i Bravo za ekipu!

Zvjezdana Jembrih

Svečana dodjela Nagrade DPUH-a za 2022. godinu - srijeda, 28. lipnja 2023. u 12h, Arheološki muzej u Zagrebu

Godišnja nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za zaštitu kulturne baštine u 2022. godini. dodijeljena je OKIRU ALU I Muzeju Radboa u Radoboju.

U kategoriji zaštite kulturne baštine nagrada je dodijeljena Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i Muzeju Radboa u Radoboju za izložbeni i znanstveno-popularizacijski projekt SOS za svece. Istraživački i konzervatorski radovi na preostalom drvenom inventaru kapele sv. Jakoba na Očuri.

Višegodišnji projekt u organizaciji Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, pod vodstvom red. prof. Zvjezdane Jembrih, a u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelima i Zagrebačkom nadbiskupijom, predstavljen je izložbom SOS za svece - istraživački i konzervatorsko-restauratorki radovi na preostalom drvenom inventaru kapele sv. Jakoba na Očuri, održanom u listopadu 2022. godine. Izložba i prateći katalog koji su pripremili Zvjezdana Jembrih, dr. sc. Danko Šourek i Ana Božičević, te stručno-znanstveni skup održan u listopadu 2022. godine u Muzeju Radboa u Radoboju, prikazali su sintezu rezultata povijesnoumjetničkih i konzervatorsko-restauratorskih istraživanja sačuvanog baroknog inventara nekoć raskošno opremljene kapele sv. Jakoba, a ujedno su obuhvaćena i nova saznanja s područja arheologije, povijesti, povijesti književnosti, etnologije i održivog razvoja, proizašla iz rada više okupljenih znanstvenika i stručnjaka kojima je zajednička poveznica bila upravo Očura i Radoboj.

Povijest kapele sv. Jakoba na Očuri obilježena je čestim stradanjima. Nedugo nakon izgradnje stradala je u turskoj provali 1479. godine, potom ju je 1867. godine poharao požar, a razrušena je i u bombardiranju krajem Drugog svjetskog rata. No, njezinu su vrijednost, prvi gotički sloj, a i onaj kasniji, barokni, prepoznali mnogi. Gjuro Szabo zapisao je: „Nu ne samo da se ova kapela ističe vanjštinom pred svim crkvama svoga kraja, nego se još odlikuje i svojom nutarnjošću. Dok su sve gotske crkve, koje su proživjele istu sudbinu, te su time, što je tabulatum odstranjen, pa nadomješten svodom, koji je morao biti niži i zahtijevao ugradnju pilova unutar crkve, postale još tijesnije i mračnije, to ova iznenađuje vanrednim djelovanjem prostora.” Upravo u tom prostoru zamišljena je i organizirana izložba koja je predstavila trinaest drvenih skulptura, dvije štafelajne slike i pojedine dijelove oltarne arhitekture, posljednje materijalne tragove nekoć raskošne barokne opreme te iznimne sakralne građevine. Neki od njih, prethodno zagubljeni ili negirani, iznova su prepoznati i okupljeni u svojem izvornom okružju. Pritom se uznastojalo i senzibilizirati lokalnu zajednicu i sve zainteresirane za važnost očuvanja umjetničke baštine, upoznati ih s procesima konzervatorsko-restauratorske skrbi te u konačnici i otvoriti mogućnosti revitalizacije kapele sv. Jakoba i njezina krajolika u kontekstu održivosti razvoja kulturne baštine sjeverozapadne Hrvatske.

Čestitamo ekipi koja je odradila i koja potpisuje projekt i izložbu SOS za svece, a to su:

Danko Šourek - Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Pospiš Hazulin - Muzej Radboa u Radoboju

Sanja Bachrach Krištofić  - Studio za dizajn Bachrach-Krištofić

Ana Božičević - Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Zvjezdana Jembrih, voditeljica projekta SOS za svece

Nagrada DPUH 2022 obrazloženja (Link na PDF)