Restauratorska praksa OKIRU

I ove 2023. godine je od 13. do 16. lipnja održana već tradicionalna restauratorska praksa za studente 2. godine kiparskoga smjera OKIRU, uz voditeljstvo prof. mr. art. Zvjezdane Jembrih.

U suradnji s Uredom za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije i uz nadzor nadležnog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba u jednoj od čuvaonica Dijecezanskog muzeja studentice i studenti provodili su mjere preventivne zaštite nad nekoliko tamo pohranjenih vrijednih baroknih drvenih skulptura.

Spašavanje, dokumentiranje, istraživanje, valoriziranje, osnovne mjere preventivne zaštite i planiranje cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih radova zadaci su s kojima se suočavamo i koje izvodimo u okviru kolegija Restauratorska praksa 1. Sakralna baština, dijelom još uvijek u lošem stanju, u lošim uvjetima pohrane, neistražena i zaboravljena, veliki je izazov budućim konzervatorima-restauratorima.

Ovo je tek početak na zahtjevnom i zanimljivom putu kojim su studenti krenuli.

Zvjezdana Jembrih