Rezultati I. dijela provjere posebnih zn., vj. i sp.

POPISI PRISTUPNIKA za drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu ak. god. 2023./2024. prijediplomskih sveučilišnih studija te integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (KIRU) – ljetni rok:

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)

ANIMIRANI FILM I NOVI MEDIJI (Link na PDF)

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA SLIKARSTVO i KIPARSTVO (Link na PDF)

Vrijeme objave: 28. 6. 2023. u 15:20h